VI BER FÖR DIG!

 

Vi vill stå med dig i de olika utmaningar du står inför i livet.

Vi vet att vi tjänar den levande Guden, Han som  både

hör och ser. Han har lovat att svara på vår bön när vi ber

i Jesu namn och vi är många som har erfarit det och tror

på det på Citykyrkan. Tack för att du ger oss förtroendet att

be för dig och dem du lägger fram.

 

Kontakta oss!

e-post: info@citykyrkan.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citykyrkan i Älmhult   •   Skånevägen 34, Älmhult   •   e-post: info@citykyrkan.com   •   Tfn: 0476- 121 34